De dorpen en steden die hier besproken worden, zijn: